Tietosuojakäytäntö & rekisteriseloste


Verkkokauppa Endaknit kotisivulla www.endaknit.fi (Y-tunnus 2601896-2) käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka tarvitaan käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyyn sekä tarvittavaan tiedonvälitykseen lain edellyttämän ajan verran.


1. Rekisterinpitäjä

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä "asiakas“). Rekisterinpitäjä noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta GDPR (jäljempänä "asetus“).


Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Endaknit (jäljempänä "rekisterinpitäjä“), Y-tunnus 2601896-2

Rekisterinpitäjän sähköposti info@endaknit.fi, osoite Punavuorenkatu 11 B 38, 00120 Helsinki. 


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö Oona Kutvonen, sähköposti oona@endankit.fi, osoite Punavuorenkatu 11 B 38, 00120 Helsinki.


2. Henkilötietojen lähde ja rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella tilauksen yhteydessä verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Näitä tietoja ovat asiakkaan sähköisen tilauksen suorittamiseen tarvittavat nimi, osoite ja sähköposti.


3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Asiakkaan henkilötiedot ovat välttämättömiä ostotapahtuman suorittamiseen ja tuotteen sähköiseen toimittamiseen. Ostosopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.


Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.


4.  Tietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat asetuksen mukaiset perusteet:

  1. asiakas on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
  2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa asiakas on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi asiakkaan pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
  3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu asiakkaan ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että henkilö on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita asiakas on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.


5. Henkilötietojen tallennuksen kesto

Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimussuhteen oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Rekisterinpitäjä poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.


6. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät / säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä kerää asiakkaan henkilötiedot suoraan asiakkaalta.  Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa. Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat one.com (verkkokauppajärjestelmä) ja one.comin Website Builderin analytiikka.


Endaknit.fi -verkkosivuilla käytetään evästeitä. Voit hyväksyä evästeet tai kieltäytyä niistä verkkosivuille tulevasta evästebannerista tai verkkoselaimen toiminnoilla. 


7. Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja Endaknit hänestä käsittelee. Asiakkaalla on oikeus oikaista henkilötietosi, pyytää niiden poistamista ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä hänen tietojaan henkilötietorekisteriin on tallennettu. Tarkastusta koskeva pyyntö on lähetettävä käsin allekirjoitetussa muodossa yllämainitulle yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus on asiakkaalle maksuton enintään kerran vuoden aikana toteutettuna. Asiakkaalla on oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos asiakas epäilee asetuksen rikkomista. 

Mikäli asiakas haluaa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai oikaista henkilötietoja, hänen tulee olla kirjallisesti tai sähköpostitse yhteydessä osoitteeseen: oona@endaknit.fi


8. Henkilötietojen turvallisuus

Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi. Endaknit.fi -verkkosivut ovat SSL-sertifikaatilla suojatut. 


Mikäli linkit verkkokaupassamme johtavat muille sivuille, emme ole vastuussa sivustojen tietoturvakäytännöistä. Suosittelemme kyseisten sivustojen tietosuojakäytäntöjen lukemista.


9. Loppusäännökset

Tekemällä sähköisen tilauksen verkkokaupassa www.endaknit.fi asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa.


Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio julkaistaan aina tällä verkkosivulla. Nämä säännöt tulevat voimaan 19.12.2022.